РЕКО СТРОЙ ООД
електрозахранване

по-големи обекти 2011 година


Преоборудване шахтов ТП, кабели НН
Витоша ВЕЦ Симеоново, София
Инвеститор "ВИЕМ БИЛДИНГ"

Монтаж двоен БКТП, преоборудване ТП и килия в подстанция
изграждане кабелни линии СрН
Магазин на ЦКС, София
Инвеститор "МИКС КОНСТРЪКШЪН"

Електрозахранване офис сграда с кабели НН
Инвеститор "Консолидирани инвестиции"


info@rekostroi.com