РЕКО СТРОЙ ООД
електрозахранване

по-големи обекти 2009 година


Изграждане на ново Улично осветление
София, ул. Сребърна
Инвеститор "Столична община".Електрозахранване - преоборудване ТП и кабели НН
на Жилищна сграда, ЖК Младост I
Инвеститор "ТЕРАСТРОЙ".


Електрозахранване - шахтов ТП, кабели СрН и НН
на Офис сграда, Студентски град.
Инвеститор "Евробилд комплект".


Електрозахранване - шахтов ТП, кабели СрН и НН
на Офис сграда, Студентски град.
Инвеститор "АС Стройинженеринг".info@rekostroi.com