РЕКО СТРОЙ ООД
електрозахранване

по-големи обекти 2007 година


Електрозахранване - МКТП, кабели СрН и НН, парково осветление
на "Hill Hotel" и офис сграда "Hill Tower".
Инвеститор "Проект 2002".


Eлектрозахранване на ЖС - кабелна тръбна мрежа и кабели СрН /трасе 5,5 км/.
Инвеститор "НИКМИ" АД


info@rekostroi.com