РЕКО СТРОЙ ООД
електрозахранване

обекти 2005 година


Електрозахранване СрН и НН и площадково осветление
на магазини ХИТ и ПРАКТИКЕР - Люлин.
РЕКО СТРОЙ ООД подизпълнител на ГБС АД.


Eлектрозахранване НН и площадково осветление
на хотел "ФЛОРА" Боровец.
РЕКО СТРОЙ ООД подизпълнител на ГБС АД.info@rekostroi.com